11 října, 2023

Pomozte mi být připraven na přechod na II. stupeň

Než půjdu na II. stupeň, pomozte mi poznat kdo jsem a jaký jsem, vědět co umím, a uvědomovat si, na co mám (s respektem k ostatním).
Moje sebejistota, sebevědomí, samostatnost, vlastní názor, zvídavost, umění se poprat, schopnost adaptovat se na změny jsou důsledkem vaší výchovy.

přečíst

Dělte nás do skupinek

Dělte nás do skupinek podle úrovně dovednosti a výkonnosti a nechtějte po nás všechno stejně (respektujte individuální tempo každého z nás). Spolupráci postupně začínáme vnímat přes vámi uvědomované a vámi časované činnosti pro nás, postupně ve dvojicích, trojicích a čtveřicích.

přečíst

Neučte nás být týmem

Neučte nás být týmem, vhodná doba na to bude na II. stupni. Vím, že nejsem ve třídě (v týmu) sám, ale zatím nemám připravené vnímání na skupinové/týmové činnosti a jako součást skupiny nebo týmu nejsem schopen a neumím přemýšlet.

přečíst

Učte mě nebát se hodnocení

Učitelé, vysvětlujte, ptejte se, individuálně se mnou mluvte a dopřejte mi dostatečný čas bez obran vaše konstruktivní – konkrétní hodnocení umět přijímat. Jak se mám naučit umět hodnotit sám sebe a ostatní (jinými slovy nebát se mluvit k ostatním), když mám strach z hodnocení? Když (se) umím reálně zhodnotit, umím dělat reálná rozhodnutí v životě.

přečíst
Documents

Moje sezóna, já, očima trenéra

Pracovní formulář pro vedoucí a trenéry. Vývoj osobnosti dětí je stále nové téma a zatím není jasně definovaný postup, jak s dětmi komunikovat v rámci jejich rozvoje. Proto jsme se

přečíst