Načítám Akce

Téma workshopu

Dovoluji si říct, že se v práci s dětmi ve většině případů až tolik nezabýváme dětmi. Děti u nás nerostou v a priori přátelském prostředí vůči nim.
Jako trenéři, učitelé, se převážně zaměřujeme na obsah učiva, na obsah tréninku, a aby toho děti uměly co nejvíce. Kvantita výkonu je nad kvalitou, urychlování vývoje dětí (bez kontextu individuality hráče) směrem k tomu, aby co nejdříve uměly co nejvíce, bývá standardem. Mluvíme o tom, že chceme mít aktivní, samostatně se rozhodující osobnosti, vítězné typy, originální, rozdílové hráče schopné improvizovat atd. Leckde si myslíme, že osobnostní růst dětí, je otázka tréninku na hřišti, který na to ale má pramalý vliv, zároveň opomíjíme faktor rodiny, spolupráce s rodiči, která je pro růst osobnosti naopak zásadní.

Nezřídka také po dětech požadujeme, aby byly tým v době, kdy je to nepřirozené a zároveň navzdory tomu, že je neučíme týmovým dovednostem…

Rádi bychom tímto workshopem trenéry podnítili a vedli k zamyšlení, nakolik jsou jejich způsoby práce s dětmi efektivní směrem k potenciálu a potřebám, které děti během svého vývoje mají. Rádi bychom dál komunikovali s těmi, pro které jsou diskutovaná témata stejně zásadní, jako pro nás.

Cíl workshopu

  • brainstorming k tomu, jak kdo pracuje s dětmi (ne co do obsahu tréninku)
  • brainstorming k tomu, jak kdo chápe a vnímá – osobnost dítěte = osobnost hráče
  • informační ochutnávka směrem k rozvoji osobnosti a jak my trenéři můžeme svýmipřístupy v této oblasti výrazně vývoji osobnosti dítěte přispět
  • představit osobnost dítěte (člověka) z pohledu parametrů její zralosti
  • apelovat na zásadní význam spolupráce trenér-rodič

Obsahové pilíře

  • trénuji já hokej nebo děti trénují hokej, je v tom rozdíl?
  • rozvoj osobnosti dítěte jako předpoklad pro sportovní růst, ne naopak!
  • spolupráce s rodiči a jasně pojmenované role kompetence trenérů a rodičů
  • věkové potřeby jako základ pro přístupy dospělých k dětem