Bio-banding = fyziologická zralost: Nová dimenze v hodnocení mladých sportovců

Bio-banding je proces skupinového zařazení sportovců na základě vlastností spojených s růstem a zráním, nikoli chronologickým věkem. Zastánci bio-bandingu tvrdí, že omezením rozdílů spojených s variabilitou v zralosti (např. velikost, síla a dovednost) dojde ke větší rovnosti při tréninku a soutěžení, což by mohlo potenciálně pomoci snížit riziko zranění mladých sportovců.

V době, kdy dosáhnete věku 16 nebo 17 let, tvoří 60 až 80 procent věkové skupiny chlapci v raném stádiu vývoje.Dr. Sean Cumming, a senior lecturer at Bath University

Úvod

Vývoj a zralost mladých sportovců se stávají středem pozornosti mnoha sportovních institucí po celém světě. Tradiční metody hodnocení, které se zaměřují na chronologický věk, často přehlížejí významné rozdíly ve fyzickém a biologickém vývoji mezi jednotlivci téhož věku. Tento článek zkoumá nový přístup známý jako “fyziologická zralost” a jeho potenciální výhody pro rozvoj mladých sportovců.

“Tyto rozdíly v biologické zralosti mohou činit až šest let.”

Růstový spurt a jeho dopad na sportovní dovednosti

Během růstového spurtu, období rychlého růstu během puberty, mohou děti procházet významnými fyzickými změnami v různých časech. V důsledku toho mohou být děti, které dříve vstoupí do puberty, vnímány jako talentovanější kvůli svým větším fyzickým rozměrům a silnějším schopnostem. Toto může znamenat, že někteří mladí sportovci mohou mít dočasné fyzické nevýhody nad svými vrstevníky, což může ovlivnit jejich sportovní výkonnost a vnímání trenérů a skautů.

“Pokud jste však v době hodnocení uprostřed růstového spurtu, je velká šance, že budete propuštěni. Gareth Bale k tomu měl v Southamptonu blízko. Přežil hlasování trenérů v poměru tři ku dvěma, protože lékařský personál označil, že je uprostřed růstového spurtu.”

Co je fyziologická zralost a proč je důležitá?

Fyziologická zralost je metoda hodnocení a kategorizace sportovců na základě jejich biologické zralosti namísto jejich chronologického věku. Toto uspořádání má několik klíčových výhod:

   • Rovnost v tréninku a soutěžení: Mladí sportovci jsou hodnoceni a soutěží s vrstevníky podobné fyzické zralosti, což vede k spravedlivější konkurenci.

   • Celkový rozvoj dovedností: Sportovci nejsou nuceni spoléhat se pouze na své fyzické výhody, ale jsou vedeni k rozvoji technických, taktických a psychologických dovedností.

   • Ochrana pozdních vyvíjejících se hráčů: Hráči, kteří se vyvíjejí později, často čelí nevýhodám v tradičním systému.

   • Přesnější talentová identifikace: Trenéři a skauti mohou lépe identifikovat skutečný talent a potenciál mladých sportovců bez zkreslení způsobeného růstovým spurtem.

  Hráči s rychlejším dospíváním

  V zápasech zaměřených na fyziologickou zralost čelí tito hráči větším fyzickým výzvám než v tradičních soutěžích. Musí se více spoléhat na technickou zručnost, strategii, týmovou dynamiku a efektivní komunikaci, namísto toho, aby svou hru založili pouze na fyzické převaze. Situace je pro ně často náročnější, což je nutí rychleji reagovat, zpracovávat informace a adaptovat svou hru.

  Hráči s pomalejším dospíváním

  Pro tyto hráče jsou zápasy zaměřené na fyziologickou zralost méně fyzicky náročné, což jim poskytuje větší prostor pro uplatnění jejich technických, taktických a psychologických dovedností. Fyziologická zralost jim dává možnost více ovlivňovat průběh hry, stát se lídrem svého týmu, poskytovat podporu mladším spoluhráčům a cítit se sebejistěji. Přesto je na ně kladen větší tlak, když čelí mladším protivníkům, což zdůrazňuje důležitost týmové práce a komunikace nad individuálním fyzickým výkonem.

  Jak se určuje Bio-banding = fyziologickou zralost?

  Pro provádění je nezbytné mít přesné metody měření biologické zralosti sportovce. Jednou z nejrozšířenějších metod je metoda Khamis-Roche, která kombinuje měření výšky a váhy sportovce s predikovanou výškou dospělé osoby k určení fyziologické zralosti. Tato data jsou poté vložena do algoritmu, který poskytuje informace o tom, zda je hráč rychle se vyvíjející, průměrně se vyvíjející nebo pozdě se vyvíjející.

  Existují nějaké rizika a problémy s bio-bandingem?

  Ačkoli bio-banding zařazuje sportovce do skupin na základě fyzických charakteristik, nebere v úvahu psychologickou ani emocionální zralost hráčů. Nezohledňuje taky technické dovednosti sportovců. Je třeba provádět další výzkum k určení jeho dlouhodobých výhod a nevýhod.

  Závěr

  Bio-banding – fyziologická zralost představuje revoluci v oblasti sportovního hodnocení a vývoje mladých sportovců. Tím, že se zaměřuje na biologickou zralost namísto chronologického věku, nabízí spravedlivější a přesnější metodu hodnocení, která může vést k lepšímu rozvoji talentu a většímu úspěchu v budoucnosti a snížení rizika zranění.

  Zdroje

  Tady to nekončí

  Máme toho víc

  Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

  Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

  Něhou se nedá rozmazlit

  Mazlete, muchlujte, pusinkujte mě tolik, kolik potřebuji. Pocit nasycení něhou je spolu s pravidly a vaší převahou tím nejdůležitějším zdrojem mé sebejistoty.

  Potřebuji vaše přijetí

  Mám svou jedinečnou osobnost a potřeby. Abych objevovalo život, rostlo, hrálo si s chutí a beze strachu z chyb a nepřijetí, potřebuji se opřít o vaše přijetí.