Něhou se nedá rozmazlit

Mazlete, muchlujte, pusinkujte mě tolik, kolik potřebuji. Pocit nasycení něhou je spolu s pravidly a vaší převahou tím nejdůležitějším zdrojem mé sebejistoty.

Pocit emocionální a tělesné sytosti je klíčový pro rozvoj sebejistoty u dětí. Když jsou děti fyzicky a emocionálně syté, cítí se bezpečně a jsou lépe připraveny na samostatné objevování světa a nové životní situace, jako je nástup do školky nebo školy.

A jak děti emocionálně nasytit?

Poskytněte dítěti potřebnou něhu

Je důležité, aby rodiče reagovali na potřeby dítěte po tělesném kontaktu. Některé děti vyžadují více fyzické blízkosti, zatímco jiné méně. Pozorujte a učte se rozpoznávat, kolik něhy vaše dítě potřebuje a kdy.

Když dítě přijde za vámi pro obejmutí nebo útěchu, reagujte pružně a poskytněte mu pozornost, kterou potřebuje. 

Například, pokud dítě po špatném snu potřebuje být uklidněno, obejměte ho a pomozte mu cítit se bezpečně.

Udržujte vyváženou míru něhy

Něha a pozornost by měly být poskytovány v míře, kterou dítě vyžaduje, ne podle toho, co vy jako rodiče cítíte, že potřebujete dát. To pomáhá dětem naučit se regulovat své emoce a posiluje jejich sebejistotu.

Rozvíjejte pravidelnou komunikaci

Pravidelné a otevřené rozhovory s dítětem pomáhají posilovat jeho emocionální sytost. Ptejte se na jeho zážitky, pocity a myšlenky, což pomáhá dítěti cítit se vyslyšené a ceněné.

Učte dítě, že fyzický kontakt je příjemný, ale je také důležité respektovat osobní prostor sebe i druhých. To pomáhá dítěti rozvíjet zdravé mezilidské vztahy.

Emocionální a tělesná sytost jsou zásadní pro zdravý vývoj dítěte. Jako rodiče máte příležitost formovat tuto oblast dětského života tím, že budete pozorní a reagujete na potřeby svého dítěte, zároveň ale udržujete zdravé hranice a učíte dítě, jak se stát emocionálně sebejistým a nezávislým.

Tady to nekončí

Máme toho víc

Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

Potřebuji vaše přijetí

Mám svou jedinečnou osobnost a potřeby. Abych objevovalo život, rostlo, hrálo si s chutí a beze strachu z chyb a nepřijetí, potřebuji se opřít o vaše přijetí.

Podporujte moje sebevědomí

Veďte mě se pochlubit se a mluvit o tom, co umím, co se mi povedlo a veďte mě to umět popsat, ukázat a ideálně naučit někoho dalšího (třeba sourozence).