Dotazník k analýze výchovy mládeže ve sportu

Tento dotazník je součástí dlouhodobého výzkumu, který sleduje motivy dětí pro sport a efektivitu práce ve sportovních klubech a organizacích s dětmi v České republice. Cílem je mapovat a zaznamenat stav a trendy v dotazovaných oblastech, shromažďovat data a aktualizovat trendy jak v jednotlivých sportech, tak v českém sportovním prostředí obecně. Chceme také poskytovat informace, které mohou kluby, organizace, asociace systémově využít pro rozvoj svých procesů a sportovců.

Vaše odpovědi zůstanou anonymní a budou použity pouze pro účely této studie. Vyplnění dotazníku by mělo trvat přibližně 5-10 minut.

*) Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely studie "Analýza výchovy mládeže ve sportu". Rozumím, že moje odpovědi budou použity pouze pro tuto studii a zůstanou anonymní. Rozumím, že mohu kdykoli svůj souhlas odvolat tím, že kontaktuji výzkumný tým.