druhý stupeň

Rodiče, učitelé, (trenéři)

Moje chování do 11/12 let je převážně důsledkem vaší výchovy. Nyní vstupuji do období adolescence, kdy ještě závislý/á na vás začínám mít potřebu být nezávislý/á. Přechodem na druhý stupeň vrcholí moje individualizované dětství a už mě nezajímám jen já a moje individuální dovednosti, ale postupně více a více skupina, vrstevníci a vztahy.

Na II. stupeň vstupuji s potřebou být součást party, ale ještě skupinové dovednosti nemám jak umět. Jsem nastaven/a začít se jim učit – spolupráci, otevřené komunikaci, vzájemné zpětné vazbě.

Potřebuji cítit, že mě vrstevníci berou

Mou hlavní potřebou je v kolektivu pro ostatní něco znamenat a svou individualitou být pro ostatní přínosem. Důležitější než známky a prospěch je pro mě a pro nás vrstevnická solidarita, kooperace, potřeba být součást kolektivu a abychom byli parta.

Mám skupinové potřeby

Mému myšlení velí vrstevnické, skupinové potřeby – tj. potřeba mít cenu a roli ve skupině – tj. mít význam a specifický přínos pro skupinu. Od vás potřebuji prostor a bezpečné prostředí, kde si nejprve svou roli najdu a vybojuju (6.,7. třída) a potom se ji naučím obhajovat a používat (8.,9. třída). Je to jednoduché. Když mám přínos pro ostatní, jsem pro ostatní důležitý a skupina si mě cení a ochraňuje mě. Tak je to i v životě.

Zajímejte se o nás

Potřebuji, aby jste se zajímali už nejen o mě, ale i o nás jako skupinu. To vzbuzuje náš zájem o vás a o to, co nám říkáte nebo co se učíme.

Nezávislosti se teprve učíme, nespěchejte na nás

Puberta je přirozený, geneticky řízený, proces. „Nanečisto“, pod vašimi křídly a ještě závislí na vás se učíme názorové, somatické a sociální samostatnosti, která se projevuje vzdorem k vám a superkritickými postoji vůči autoritám. Od nekonstruktivní kritiky se postupně konstruktivní komunikaci učíme od vás a vaší komunikace k nám.

Respektujte mě a nás

Potřeba cítit se respektovaní je od cca 14 let je naše klíčová potřeba. Autority se učíme respektovat podle toho, jak respektují ony nás. Pochopitelně u toho přirozeně klesá vaše autorita a naše motivace vás následovat, nemějte nám to za zlé. Respektu nás učí váš respekt k nám, napodobujeme vás. Pokud mě a nás nerespektujete, potom nerespektuji a nerespektujeme my vás.

Učte nás mluvit spolu

Učte nás mluvit spolu. Potřebujeme se naučit mluvit spolu a potřebujeme k tomu vás. Kvalita spolupráce je vždy důsledkem komunikace a ta stojí na důvěře a ta na respektu. O všem s námi mluvte a učte nás o všem spolu mluvit ideálně tak, aby mluvil každý z nás.

Učte nás umět si dávat a přijímat zpětnou vazbu

Učte nás mluvit před sebou. Chvalte nás individuálně i před ostatními, kritizujte nás zásadně individuálně. Učte nás vzájemné otevřené zpětné vazbě a schopnosti s ní pracovat. Toto je pro nás jedna z vašich nejdůležitějších rolí.

Zapojte nás!

Máme potřebu být hodnoceni jako skupina, zejména chváleni jako skupina formou přínosu pro skupinu. Máme potřebu zasahovat do výuky (tréninku), sdílet svoje dojmy a originalitu svého pochopení, kterou jsme ochotni si nezištně mezi sebou poskytnout. Dopřejte nám k tomu prostor, efektivita výuky poroste.

Svěřte nám pravidla

Ta pravidla, která si sami nastavíme, a na která budeme mít sami vliv, ta budeme nejochotněji dodržovat. Veďte nás si je sami hlídat a dohlížejte na to, jak to děláme. O tom s námi diskutujte.

Dopřejte nám prostor naučit se respektovat

Buďte moderátory naší komunikace o vztazích, přínosu každého z nás, pravidlech („já to za vás řešit nebudu, ale napravte to, pravidla znáte“), … Učte nás respektu k sociálním rozdílům mezi námi na základě uvědomování si individuálního přínosu každého do skupiny. V 8., 9. třídě jsme na to ideálně připraveni.