Potřebuji vaše přijetí

Mám svou jedinečnou osobnost a potřeby. Abych objevovalo život, rostlo, hrálo si s chutí a beze strachu z chyb a nepřijetí, potřebuji se opřít o vaše přijetí.

Aby se vaše dítě cítilo sebejistě a přijímané, je klíčové, abyste mu poskytli přijetí. To znamená akceptovat dítě takové, jaké je, bez nutnosti splnit určité podmínky pro vaši lásku a pozornost. Tento přístup však neznamená, že byste měli dítěti ustupovat ve všem nebo ignorovat potřebu stanovení jasných pravidel a struktury. 

Zkuste to rodiče:

Vlídnou převahou a konzistencí

Dítě potřebuje cítit vaši pevnou, ale spravedlivou přítomnost. To znamená být důslední, stanovit jasné hranice a držet se jich. Příkladem může být konzistentní dodržování denního režimu a pravidelných rituálů.

   

Podporou tělesné a emoční blízkosti

Děti potřebují fyzický kontakt a projevy něhy, které by měly odpovídat jejich individuálním potřebám. Pro některé děti může být důležité množství objetí a pusinek, zatímco jiné mohou preferovat méně intenzivní projevy něhy.

Angažovaným zájem o osobnost dítěte

Pravidelně se zajímejte o to, co dítě cítí a myslí, co si o věcech myslí a jak na ně reaguje. Tím dítěti ukazujete, že jeho názory a pocity jsou důležité a vážíte si jich.

Když dítě má záchvat, nejdříve nechte emocionální bouři utichnout. Poté s dítětem proberete situaci a pochvalte ho za to, že se dokázalo uklidnit.

Chválou zaměřenou na konkrétní činy

Místo obecných pochval se snažte ocenit konkrétní úsilí a dovednosti, jakými jsou třeba správné provedení fyzické aktivity nebo úspěch ve školních úkolech.

Když dítě dokončí nějakou domácí činnost nebo úkol, poděkujte mu a oceňte jeho snahu, i kdyby výsledek nebyl dokonalý. Například: “Viděl/a jsem, jak jsi se snažil/a uklidit své hračky. Děkuji, že jsi to zkusil/a.”

Tento přístup výchovy podporuje v dětech pocit bezpečí, sebejistoty a přijetí. Díky tomu mohou růst v sebevědomé a vyrovnané jedince schopné čelit životním výzvám.

Tady to nekončí

Máme toho víc

Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

Něhou se nedá rozmazlit

Mazlete, muchlujte, pusinkujte mě tolik, kolik potřebuji. Pocit nasycení něhou je spolu s pravidly a vaší převahou tím nejdůležitějším zdrojem mé sebejistoty.

Podporujte moje sebevědomí

Veďte mě se pochlubit se a mluvit o tom, co umím, co se mi povedlo a veďte mě to umět popsat, ukázat a ideálně naučit někoho dalšího (třeba sourozence).