Nenechte mě, abych vám velel(a)

Nenechte mě mít nad vámi převahu. Objevuji, jak žít, nemám zkušenosti a automaticky myslím jen na sebe. Když necítím vaši vlídnou převahu, jsem nejistý, bojím se a vypadá to, že zlobím.

Jako rodiče jste klíčovými osobami, které určují, jak se vaše dítě bude chovat, jaké bude mít hodnoty a jak bude reagovat na různé situace. Vaše pevné a důsledné vedení dává dětem pocit bezpečí a učí je rozpoznávat hranice. Když dítě cítí, že může manipulovat nebo že doma neexistuje jasný řád, může se cítit ztraceně a to se často projevuje nevhodným chováním.

Rodiče, zkuste posílit vaši rodičovskou autoritu:

Jasnými pravidly a očekáváními

Naučte dítě, že “ne” znamená “ne”. Buďte v tomto důslední a neustupujte, i když se dítě snaží prosadit svou. 

Když si dítě žádá něco, co nemůže mít, a pokusí se to obejít tím, že se ptá druhého rodiče, je důležité, aby mezi vámi byla shoda a komunikovali jste stejnou odpověď.

Zvládáním emocionálních výbuchů

Když vaše dítě má záchvat vzteku, je důležité zůstat klidným a trvat na stanovených pravidlech. Po ukončení záchvatu je důležité dítě ujistit o vaší lásce a pochopení, že rozumíte, že ho to mrzí, ale pravidla zůstávají.

Podporou samostatnosti a odpovědnosti

Naučte dítě, že s právy přicházejí i povinnosti. Například, pokud chce dítě hrát s kamarády, musí nejdřív splnit domácí úkoly nebo povinnosti. Podporujte dítě v samostatném řešení problémů, kdykoli je to možné. Tím se učí zodpovědnosti a nezávislosti.

Důsledné a vlídné vedení je klíčové pro rozvoj zdravého sebevědomí a správného chování dětí. Vaše úloha jako rodiče je nezastupitelná v tom, že dáváte dětem příklad, jak se mají chovat a jak řešit životní situace.

Tady to nekončí

Máme toho víc

Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

Něhou se nedá rozmazlit

Mazlete, muchlujte, pusinkujte mě tolik, kolik potřebuji. Pocit nasycení něhou je spolu s pravidly a vaší převahou tím nejdůležitějším zdrojem mé sebejistoty.

Potřebuji vaše přijetí

Mám svou jedinečnou osobnost a potřeby. Abych objevovalo život, rostlo, hrálo si s chutí a beze strachu z chyb a nepřijetí, potřebuji se opřít o vaše přijetí.