Podporujte moje sebevědomí

Veďte mě se pochlubit se a mluvit o tom, co umím, co se mi povedlo a veďte mě to umět popsat, ukázat a ideálně naučit někoho dalšího (třeba sourozence).

Sebevědomí vašeho dítěte se buduje na schopnosti uznat a oslavovat jeho vlastní úspěchy. Jako rodiče máte zásadní vliv na to, jak se vaše dítě naučí ocenit své dovednosti a jak je ochotné tyto dovednosti sdílet a dále rozvíjet.

Rodiče, podporovat sebevědomí vašeho dítěte můžete:

Vzorovým chováním

Buďte dobrým příkladem tím, že sami mluvíte o svých úspěších a neúspěších otevřeně a s důvěrou. Vaše chování ukazuje dítěti, jak přistupovat k vlastním úspěchům a nezdarům.

Vytvářením příležitostí 

Ujistěte se, že vaše dítě má dostatek příležitostí ukázat, co umí, jak ve vaší přítomnosti, tak v sociálních situacích s vrstevníky.

Pozitivní zpětnou vazbou 

Pravidelně komunikujte s vaším dítětem o tom, co se mu povedlo. Ptejte se na aktivity, které dělalo ve školce, a nechte ho, aby se o nich rozpovídalo. Pochvaly by měly být konkrétní a upřímné, například: “Velmi se mi líbí, jak jsi dnes vybarvil obrázek, použil jsi krásné barvy!”

Pobízením k ukázce dovedností 

Podporujte vaše dítě, aby své dovednosti nejen popisovalo, ale i aktivně ukazovalo. Můžete říct: “Můžeš mi ukázat, jak jsi se naučil/a tento nový tanec ve školce? Mám radost, když vidím, co nového umíš.”

Podporou ve sdílení dovedností Povzbuzujte dítě, aby své znalosti a dovednosti předávalo dál, což může posílit jeho sebevědomí. Například: “Co kdybys ukázal/a svému mladšímu bratrovi, jak se staví tento model z lega? Myslím, že bys byl/a skvělý učitel.”

Pamatujte, že podpora sebevědomí vašeho dítěte je běh na dlouhou trať, který vyžaduje trpělivost a důslednost. Každá příležitost, kdy můžete své dítě pochválit a podpořit v jeho dovednostech, je krokem k budování silného a sebejistého jedince.

Tady to nekončí

Máme toho víc

Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

Něhou se nedá rozmazlit

Mazlete, muchlujte, pusinkujte mě tolik, kolik potřebuji. Pocit nasycení něhou je spolu s pravidly a vaší převahou tím nejdůležitějším zdrojem mé sebejistoty.

Potřebuji vaše přijetí

Mám svou jedinečnou osobnost a potřeby. Abych objevovalo život, rostlo, hrálo si s chutí a beze strachu z chyb a nepřijetí, potřebuji se opřít o vaše přijetí.