(Klíčové) vlastnosti a kompetence trenéra (dneška)

Ve světě sportu, kde úspěch často závisí na detailních rozdílech, hrají klíčovou roli, jak individuální dovednosti hráčů, tak schopnosti trenérů je správně vést. Tento komplexní průvodce popisuje základní vlastnosti, které by měli mít trenéři, aby dosáhli svých cílů a maximalizovali jejich potenciál. Tímto průvodcem se můžou inspirovat jakékoli sportovní týmy k vytvoření silné, spolupracující a úspěšné organizace na cestě k vítězství:

 1. Práce by měla bavit – trénovat mládež neznamená jen v době tréninku. Je potřeba svým řemeslem žít. Dnes už nestačí jen předávat a učit dovednosti drilem. Je potřeba vštěpovat základy správného přístupu nejen v tréninku, ale i v běžném životě. Takže je potřeba tomu dávat navíc.
 2. Být otevřený novým postupům a neustále se vzdělávat – dnes už jsou dokázány způsoby, jak danou dovednost a nebo charakteristickou vlastnost ovlivnit. To znamená nebát se zkoušet nové věci. Výborný trenér by měl mít touhu neustále se učit a rozvíjet své dovednosti a znalosti. Může to zahrnovat sledování nejnovějších výzkumů v oblasti sportu, získávání nových kvalifikací nebo účast na trenérských seminářích a workshopech.
 3. Konfrontovat zažité postupy – doba se neustále zrychluje a metody z minulosti už nestačí. Je potřeba hledat postupy, jak být nejefektivnější a zvládat co největší zlepšení, za co nejkratší dobu.
 4. Komunikačně schopný – ideální trenér je schopný efektivně a jasně komunikovat se svými svěřenci a rodiči. Získat si je a vytvořit si z nich prodlouženou ruku pro vývoj mladých hráčů. Byt schopen konstruktivně argumentovat nastavenou filozofii klubu. Dobrá komunikace je také zásadní pro udržení zdravé atmosféry v týmu a organizaci.
 5. Empatický – trenér by měl mít schopnost vcítit se do situace a pocitů svých svěřenců. To mu umožní lépe porozumět, jak se jednotliví hráči cítí, co potřebují pro svůj růst a jak je motivovat. Empatie také posílí vztah mezi trenérem a jeho týmem. Také je tím učit, jak se vyrovnat s prohrou a nezdarům.
 6. Dobrý motivátor – trenér by měl být schopen motivovat své hráče k dosažení svých maximálních možností. Měl by být schopen inspirovat tým a vzbudit v nich touhu byt lepší.
 7. Přehled o fyziologii dítěte – důležitou vlastností trenéra, zejména pokud pracuje s mladými hráči, je znalost fyziologie dítěte. Trenér by měl rozumět vývojovým etapám dítěte a umět přizpůsobit tréninkové plány a strategie v souladu s fyziologickými potřebami a schopnostmi dětí.
 8. Znalost osobnostního rozvoje – trenér by měl mít hluboké porozumění pro oblast osobnostního rozvoje. Je důležité pochopit, jak se jednotlivci rozvíjejí a jak je možné je podpořit v jejich růstu, ať už jde o rozvoj jejich sebevědomí, zvládání stresu nebo zvládání týmové dynamiky. Trenér by měl být schopen poskytnout svým hráčům nejen technické dovednosti, ale také životní dovednosti.
 9. Etický přístup – trenér by měl mít silný morální kompas a vždy jednat v nejlepším zájmu svých svěřenců. Toto zahrnuje spravedlivé a rovné zacházení se všemi hráči, dodržování pravidel hry a podporu fair play.
 10. Trpělivost – trénování, zejména s mladými sportovci, vyžaduje velkou dávku trpělivosti. Trenér by měl umět čelit výzvám a frustracím, které mohou přijít s výukou nových dovedností nebo s řešením konfliktů v týmu.
 11. Učit hráče odvaze a nebát se chybovat – neodrazovat hráče od zkoušení hraničních situací, a naopak je v tom podpořit. Chápat chybu jako dobrou věc.
 12. Schopnost poskytnout zpětnou vazbu – efektivní trenér  je schopen poskytnout konstruktivní a jasné zpětné vazby. Toto je klíčové pro rozvoj hráčů a pro zlepšení výkonu týmu jako celku.
 13. Znalost svého sportu

 

Tento průvodce nabízí základní pohled na to, co je třeba k tomu, aby se trenér stal vůdcem, který dokáže inspirovat, motivovat a vést své sportovce k maximálnímu výkonu. S využitím těchto klíčových vlastností a dovedností bude trenér lépe vybaven k rozvíjení vlastností svých hráčů a vytváření silného a úspěšného týmu. Cesta k úspěchu ve sportu není snadná, ale s tímto průvodcem budou trenéři vybaveni nástroji a znalostmi, které je povedou k vytvoření hráčů, kteří se budou řídit “Nevýčerpatelným seznamem vlastností úspěšného sportovce“. Pamatujte, že úspěšný trenér není jen ten, kdo vyhrává hry, ale také ten, kdo dokáže formovat charaktery svých hráčů a inspirovat je k dosažení jejich nejlepších možností.

Tady to nekončí

Máme toho víc

Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

Něhou se nedá rozmazlit

Mazlete, muchlujte, pusinkujte mě tolik, kolik potřebuji. Pocit nasycení něhou je spolu s pravidly a vaší převahou tím nejdůležitějším zdrojem mé sebejistoty.

Potřebuji vaše přijetí

Mám svou jedinečnou osobnost a potřeby. Abych objevovalo život, rostlo, hrálo si s chutí a beze strachu z chyb a nepřijetí, potřebuji se opřít o vaše přijetí.