komentáře

Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

komentáře

Přesné určení rychlostních predispozic: Co by měli vědět rodiče a trenéři

V oblasti mládežnického sportu často panuje zájem o odhalení skrytých talentů a predispozic. Přestože funkční testování může poskytnout užitečný přehled o aktuálním výkonu dítěte, skutečné genetické predispozice k rychlosti a jiným atletickým dovednostem nelze určit pouze na základě těchto testů. Existuje několik specifických metod, které mohou přinést spolehlivější odpovědi.

komentáře

Medaile za účast?!

Ach jo, další “moderní” trend v naší hyperkorektní době? Generace dnešních dětí se zdají být… no, řekněme, trochu méně odolné než ty předchozí. A kdo je za to zodpovědný? No

komentáře

Nevyčerpatelný seznam vlastností úspěšného sportovce

Tento seznam je holistický průvodce, který pokrývá mnoho aspektů, které jsou pro úspěch sportovce zásadní. Od disciplíny a pracovní morálky, přes pozitivní přístup a vášeň, neustálou touhu po zlepšení, až

komentáře

(Klíčové) vlastnosti a kompetence trenéra (dneška)

Ve světě sportu, kde úspěch často závisí na detailních rozdílech, hrají klíčovou roli, jak individuální dovednosti hráčů, tak schopnosti trenérů je správně vést. Tento komplexní průvodce popisuje základní vlastnosti, které

komentáře

Český profesionalismus: Iluze nebo skutečnost?

V posledních letech se termín “český profesionalismus” stal synonymem pro určitý druh povrchnosti a nedostatku skutečné odbornosti. Místo toho, aby tento termín znamenal vysokou úroveň odbornosti a dovedností, je někdy