Potřebuji pravidla

Pravidelný denní režim a řád jsou pro můj pocit bezpečí velmi důležité. Když cítím dostatek bezpečí a jistoty, s chutí samostatně objevuji, zkouším a učím se samostatnosti.

Vy rodiče jste zodpovědní za vytvoření pravidelného denního režimu u dětí. Je to velmi důležité u kojenců a batolat, ale i u dětí předškolního a školního věku. Tento režim by měl být efektivní, dlouhodobě udržitelný, přizpůsobený věku a potřebám dítěte a zároveň by jste vy rodiče měli být připraveni na neočekávané situace, jako jsou nemoci, změny ve školním rozvrhu, návštěvy a další události.

Pravidelný režim a pravidla, řád celkově, jsou klíčovým krokem k tomu, aby děti mohly růst a rozvíjet se zdravě a šťastně. Není jednoduché takový režim nastavit a denně dodržovat. Je to těžké. Ale má to spoustu výhod:

 1. Bezpečnost – pravidelný režim dodává dětem pocit bezpečí a jistoty. Když děti vědí, co se bude dít a kdy, mohou se na to připravit a vyhnout se stresu, který by mohl vzniknout při neočekávaných situacích nebo náhlých změnách
 2. Spánek – pravidelný režim je velmi důležitý pro spánek dětí. Když mají děti každý den stejnou rutinu před spaním, pomáhá jim to usnout a spát lépe
 3. Zdraví – pravidelný režim také pomáhá dětem udržovat zdravý jídelníček a dostatek fyzické aktivity. Pokud mají děti pravidelný jídelníček a každý den dostatek času na pohyb a hrátky, mohou si udržovat zdravou hmotnost a dobrou fyzickou kondici, soustředěnost
 4. Rozvoj – pravidelný režim pomáhá dětem rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Když mají děti pravidelný čas na učení, cvičení a hraní si, mohou se lépe soustředit a rozvíjet své dovednosti
 5. Organizace – pravidelný režim pomáhá dětem rozvíjet organizaci a samostatnost. Když mají děti každý den stejný režim, naučí se plánovat svůj čas a organizovat své aktivity

Plánování denního režimu si můžete usnadnit tím, že do toho dítě zapojíte a budete to plánovat společně. Dítěti to umožňuje pocítit, že má na svůj den vliv a může mu to pomoci cítit se více zodpovědné a samostatné. A pro vás rodiče tím vzniká možnost sdělit dítěti, že jsou některé aktivity nezbytné a proč (např. spánek, hygiena, zdravé jídlo). Společně si tak můžete tyto aktivity určit jako priority dne a na zbytku se s dítětem domlouvat, pro dítě to bude zábavné (např. výběr hračky na hraní nebo návštěva parku). Tím si dítě i vytvoří příležitost se pravidelně na něco těšit, aniž by muselo něco dostat. Toto těšení může být založeno právě na aktivitách, které má rádo a samo si naplánuje na daný den (např. poslech oblíbené písničky, vybarvování omalovánek nebo návštěva oblíbeného hřiště). Toto plánování je také důležité zařazovat vždy na stejnou denní dobu, například před spinkáním nebo po snídani. Tento čas by měl být pevnou součástí denního režimu.

Každodenní režim u dětí předškolního věku by měl zahrnovat řadu různých aktivit, které podporují jejich fyzický, duševní, emocionální a sociální vývoj. Součástí každodenního režimu u dětí předškolního věku by nemělo chybět těchto několik aktivit:

 1. Hraní si – hraní je pro děti velmi důležité, protože jim umožňuje rozvíjet své kreativní a sociální schopnosti. Umožněte dětem každý den si hrát, samostatně a pokud to jde, tak i v přítomnosti jiných dětí. Děti předškolního věku si ještě nehrají ve skupinkách, ale je dobře, když vidí i jiné děti, že nejsou sami
 2. Pohyb – děti by měly mít každý den dostatek fyzické aktivity, aby podpořily svůj motorický vývoj a udržely si zdravou hmotnost. Aktivity jako je běhání, skákání, tancování nebo už klidně i konkrétní sport, jsou skvělým způsobem, jak podporovat fyzickou aktivitu u dětí. A to organizovaně nebo i volně, samostatně
 3. Učení – děti předškolního věku jsou velmi zvídavé a rády se učí nové věci. Každý den vyhraďte dětem čas na učení se nových dovedností, například na rozpoznávání tvarů, barev, čísel a písmen
 4. Čtení – čtení knih je skvělý způsob, jak podporovat jazykový vývoj dětí a rozvíjet jejich představivost. Každý den čtěte s dětmi knížky nebo poslouchejte příběhy
 5. Povinnosti – povinnosti v domácnosti by měly být součástí každodenních aktivit dětí. Pomoc s domácími pracemi nebo samostatné úkoly pomáhají dětem rozvíjet jejich zodpovědnost, samostatnost a empatii, kdy se učí, jak se starat o své okolí a jak přispívat k dobrému fungování rodiny
 6. Jídlo a pití – děti by měly mít každý den pravidelný jídelníček a dostatek neslazených tekutin. Připravte dětem i malé svačinky mezi hlavní jídla, dodají jim energii
 7. Spánek – děti předškolního věku by měly mít každý den dostatek spánku, aby podpořily svůj růst a vývoj. Vytvořte dětem pravidelný spánkový režim a to v noci i během dne, děti budou krásně prospívat

Nedodržování pravidelného režimu má u dětí negativní dopad na fyzický i mentální vývoj a vede i k narušení pocitu stability a bezpečí u dítěte, což může negativně ovlivnit i psychický vývoj. Proto je důležité, aby jste se vy rodiče snažili držet pravidelný režim alespoň v rámci možností a poskytovali dětem stabilní prostředí pro jejich zdravý vývoj, budou šťastné.

Tady to nekončí

Máme toho víc

Hodnocení filozofie mládeže HC Motor

Jsem Olda, manžel a otec tří úžasných dětí. Moje životní cesta mě přivedla k roli, kterou považuji za své životní poslání – být rodičem. Být dobrým rodičem. Poslední léta svého

Něhou se nedá rozmazlit

Mazlete, muchlujte, pusinkujte mě tolik, kolik potřebuji. Pocit nasycení něhou je spolu s pravidly a vaší převahou tím nejdůležitějším zdrojem mé sebejistoty.

Potřebuji vaše přijetí

Mám svou jedinečnou osobnost a potřeby. Abych objevovalo život, rostlo, hrálo si s chutí a beze strachu z chyb a nepřijetí, potřebuji se opřít o vaše přijetí.